contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

9/5 2019 Grundkurs i Göteborg

Grundkurs: Att undervisa ILLITTERATA

En dag för dig som undervisar illitterata och kortutbildade, med många pedagogiska verktyg för det praktiska arbetet i klassrummet.

Innehåll

Dagen kommer bland annat att innehålla:

 • Så konkretiserar du undervisningen för att öka elevernas förståelse och senare kunna övergå till att tala i mer abstrakta termer

 • Att öva på samma sak – så varierar du undervisningen samtidigt som eleverna får den nödvändiga repetitionen

 • "Praktisk grammatik" för illitterata och kortutbildade

 • Läsinlärningens grund

 • Så stöttar du skolovana elever att få rutin kring sin skolgång och därmed öka sin självkänsla för snabbare inlärning.

 • Så skapar du rutin i undervisningen som gör att skolovana elever känner igen de olika momenten och hjälper dem att komma in i skolgången

 • Hur motiverar och stöttar du eleverna att ta egna initiativ i sitt lärande för att snabbare komma framåt?

 • Så lär du ut metoder för språkträning till den som är ovan att studera på egen hand så att eleven får verktyg för att kunna öva hemma och utvecklas inom språket

Kulturanpassning

 • En kort introduktion i kulturanpassning som bygger på boken Färgresan

Program

8.00  Registrering och kaffe
8.30  Temadagen inleds
10.00  Förmiddagskaffe
10.15  Temadagen fortsätter
12.00  Lunch
13.00  Temadagen fortsätter
14.15  Eftermiddagskaffe
14.30 Färgresan
16.00  Avslutning

Plats

 • Scandic Opalen, Engelbrektsgatan 73 Göteborg

   

 

Anmälan, kostnad och rabatter

Vänligen anmäl dig här

 

 

Vi reserverar oss för ev ändringar i programmet.