contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

KULTURMÖTEN OCH KULTURANPASSNING

Kulturmöten och kulturanpassning

 

En dag för dig som möter invandrare i din vardag, men även för dig som planerar att arbeta utomlands!

Margareta Mörling vet själv vad det innebär att vara invandrare då hon under 13 år bodde i Egypten. Margareta har undervisat svenska på sfi i Tensta och Rinkeby i 11 år, samt 10 år på IVIK-gymnasiet där hon undervisat nyanlända ungdomar.

 

Innehåll

Dagen kommer bland annat att innehålla:

  • Ett möte med den arabiska kulturen
  • Invandrarens möte med Sverige
  • Analfabetens möte med ett skriftspråkigt samhälle
  • Den inre mänskliga processen i mötet med det nya
  • Kulturstress, vad innebär det och hur kommer man vidare?

Program

8.30 Registrering och kaffe
9.00 Temadagen inleds
10.30 Förmiddagskaffe
10.45 Temadagen fortsätter
12.00 Lunch
13.00 Temadagen fortsätter
14.30 Eftermiddagskaffe
14.45 Temadagen fortsätter
16.00 Avslutning

Kontakt

För mer information skicka e-post till: margareta@alfabetisering.se