contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

ANMÄLAN & PRISER

Anmälningsformulär

Temadag *
Kontaktpersonens namn
Kontaktpersonens telefon
Ange Förnam Efternamn, E-postadress, Befattning
Anmälan är bindande *

Priser och rabatt

Kostnaden för en temadag är 2 995 kr/deltagare exkl. moms och då ingår, förutom föreläsning och dokumentation: kaffe m smörgås innan föreläsningen, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika.

Boende rabatt

Du erbjuds rabatt när du bokar boende på Scandic i samband med alfabetiseringsdagarna. Skicka mejl till info@alfabetisering.se för mer information. 

Anmälan är bindande

Vid en ev sjukdom av en deltagare, rek vi att en annan kollega tar dennes plats. Avgiften betalas endast tillbaka vid uppvisande av ett läkarintyg. Intyget mailas in till Inspirationsresan senast 10 dagar efter kursen.   

ÖVRIGT

Inspirationsresan förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.