contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

ALFABETISERINGSDAGAR 2019

Sista anm.dag 30 okt.

Sista anm.dag 30 okt.

Sista anm.dag 30 okt.

 Se hit! Bokar du boende på Scandic i samband med alfabetiseringsdagarna erhåller du rabatt. Skicka mejl till info@alfabetisering.se för mer information.Böcker

Att undervisa analfabeter -  från det konkreta till det abstrakta  utgiven av Natur & Kultur

Att undervisa analfabeter - från det konkreta till det abstrakta utgiven av Natur & Kultur

Framåt A  - en trygg läs- och skrivinlärning  utgiven av Natur & Kultur

Framåt A - en trygg läs- och skrivinlärning utgiven av Natur & Kultur

Omvärldskunskap utgiven av Natur & Kultur

Omvärldskunskap utgiven av Natur & Kultur


margareta-morling-2.jpg

Margareta Mörling

 

Margareta Mörling är en mycket uppskattad föreläsare och författare. Hon har bott 13 år i Egypten. Där var flera av hennes vänner analfabeter. Sedan 1989 bor Margareta i invandrartäta Tensta. Hon har undervisat analfabeter 11 år på SFI (svenska för invandrare) samt 10 år på IVIK-gymnasiet. Margareta har gett ut böckerna Färgresan, Framåt A, Omvärldskunskap på mycket lätt svenska samt Att undervisa analfabeter (Natur & Kultur).

För mer information kontakta: 
margareta@alfabetisering.se 
073-613 20 39

 


DELTAGARKOMMENTERAR

 

Margareta är en fantastisk föreläsare och jag uppskattar verkligen att hon har utgått från en konkret situation. Jag rös av Margaretas inlevelseförmåga. Den var suverän!
— Malin Bindefalk, Fischerströmska gymnasiet
Mycket intressant innehåll, hög variation, och många användbara tips
— Per Morén, Mölndal Vuxenutbildning
Väldigt pedagogisk, konkret, inspirerande och intressant
— Elin Magnusson, Cuben utbildning
Inspirerande och berörande. Margareta är väldigt närvarande och engagerande.
— Sara Brunnegård, Saronkyrkan
En mycket givande och inspirerande föreläsning med användbara konkreta exempel som jag kommer att använda mig av i min undervisning
— Veronica Relinstedt, Vuxenutbildningen/sfi
Margareta är mycket kunnig med mycket erfarenhet. Hon har både bakgrundkunskap och direkt användbara pedagogiska arbetssätt
— Ulrika Myhrberg, Gnosjöandans kunskapscentrum
Vilken inspiratör! Vilket smittande engagemang och vilken energi!
— Mikaela Eek, Cuben utbildning
Tydligt, varierat, konkret användbart, engagerande och gripande
— Carina Norberg, Vuxenutbildningen i Mark
Mycket inspirerande, pedagogisk och genomtänkt temadag! Margareta är en underbar pedagog och jag använder dagligen hennes tips och även läromedlet “Framåt”, som är ett fantastiskt hjälpmedel för mig och eleverna.
— Inga-Maj Pilskog, Vuxenutbildningen Mölndal
Matnyttiga tips och övningar som man direkt kan översätta i sin klass.
— Laila Grönvall, Komvux Eslöv
Väldigt genomtänkt och strukturerat!
— Björn Hagström, Jonebergsskolan i Simrishamn
Mycket lärorikt och inspirerade. Engagerad föreläsare, Tack!
— Jill Mikai, Interkulturella enheten i Katrineholm
Mycket bra föreläsare! Kompetent, intressant och engagerande!
— Britt-Marie Nilsson, Komvux Oskarshamn